Als je hoofd vol zit

Armoede maakt mensen ziek, zowel fysiek als psychisch. De veelheid aan problemen legt een grote druk op het psychisch welzijn van mensen in armoede. In het project “Als je hoofd vol zit” werken we aan een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor mensen in armoede.

Psycho-educatie

We willen dat cursussen die werken rond psychisch welzijn en rust in je hoofd ook toegankelijk zijn voor mensen in armoede. We testen cursussen uit en gaan in dialoog met aanbieders. We maakten hierover een nota met aanbevelingen.
We werkten mee aan nieuwe versies van bestaande cursussen: omgaan met stress (Human Link) en Goedgevoelstoel.

Toegankelijke GGZ

Er werd samengewerkt met diensten GGZ in Antwerpen. We formuleerden aanbevelingen voor een betere toegang en gaven vorming over aanbod op maat van mensen in armoede.

Eerstelijnspsychoog

In april 2018 loopt het project “Eerstelijnspsycholoog op plaatsen waar mensen in armoede samen komen”, ten einde. We delen onze bevindingen in een eindpresentatie. De aanbevelingen worden gedeeld en we geven in (vanaf?) 2020 vorming op de opleiding eerstelijnspychologie van de VUB.

Zoekrust.be

We maakten een toegankelijke sociale kaart waar iedereen informatie kan vinden over organisaties en diensten waar je naar toe kan als je hoofd vol zit. De website www.zoekrust.be is beschikbaar in verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Turks, Russisch, Arabische en Berbers (audio) en toegankelijk voor smartphones.