Skip to main content

Cultuur - Een Paar Apart – Antwerpen Kiel

Een grote groep mensen neemt niet deel aan cultuur. Omdat ze teveel zorgen aan hun hoofd hebben, omdat ze de weg niet vinden, omdat ze er van overtuigd zijn dat cultuur voor anderen is... We bieden gezinnen met kleine kinderen voor wie de kloof naar cultuur heel groot is, de kans om met ondersteuning van een “geduldige cultuurgids” een aantal uitstappen mee te maken. Op deze manier willen we goesting creëren en de leefwereld van ouders en kinderen open breken. Einddoel is dat ze later met minimale ondersteuning (oa via vrijetijdsloket en A-kaartmuur) zelfstandig gebruik maken van het aanbod cultuur en vrije tijd.

Elke 2e dinsdagmiddag van de maand is er een vrijetijdsloket. Hier kan iedereen binnenlopen om het aanbod omtrent betaalbare cultuur en vrije tijd kunnen te leren kennen. Elke maand houden we ook op een vrijdagavond het loket open, gekoppeld aan de Buurtbar in CO Nova.

WIE – WAT – WAAR - WANNEER

  • We zoeken mensen met een open en geïnteresseerde houding die zelf op deelnemers toestappen en hen aanspreken
  • Mensen met een open luisterbereidheid, en zonder veroordelende houding
  • Met interesse voor cultuur

Cultuurcafé op donderdagavond - 19u45 – 22 u (2x maand)

  • een gastheer of gastvrouw voor gesprekken met deelnemers
  • Informeren over mogelijke cultuuruitstappen, actief met flyers en brochures naar de deelnemers stappen en hen t stimuleren om uitstappen te plannen

 Vergaderingen op donderdag: 17u – 21u (1x maand)

  • Samen met deelnemers soep maken
  • Na vergadering mee uitstappen plannen

Vrijetijdsloket op dinsdagmiddag en donderdagavond (1x maand):

  • bezoekers ontvangen en geruststellen
  • Mensen enthousiasmeren om deel te nemen aan culturele activiteiten
  • Mensen inschrijven en deelnemen aan het aanbod (op stap naar musea, toneel, muziek…)

Alle bijeenkomsten gaan door in OC NOVA – Schijfstraat 105 – 2020 Antwerpen

Copyright © Recht-Op vzw