Skip to main content

Goed Gevoel Stoel

Bij de eerste lancering van de campagne ‘Fit in je hoofd’ stelden de verenigingen waar armen het woord nemen dat ze zich niet herkenden in de tips die vooral op de beleving van de middenklasse waren gericht. Er werd werk gemaakt van een aanbod dat meer rekening houdt met de situatie en noden van mensen in armoede : de goed gevoel stoel.

Recht-Op maakte een draaiboek om dit aanbod succesvol te laten doorgaan.

Download draaiboek "Goed Gevoel Stoel"

Gezondheid

Copyright © Recht-Op vzw