Skip to main content

Dienstverlening

Toegankelijke dienstverlening is nodig opdat mensen toegang vinden tot hun rechten en tot een menswaardig bestaan. Mensen vinden niet steeds de weg naar een goede dienstverlening. In de projecten dienstverlening zoeken we samen met mensen die in armoede leven en met hulpverleners en diensten naar oplossingen die hulp dichter bij brengen.

Op deze pagina vind je resultaten van projectwerk over generalistische basishouding, outreachend werken, gebruikersparticipatie en omgaan met cliënteninformatie.

Generalistische basishouding

Mensen met een complexe problematiek hebben nood aan een generalistische aanpak: één plaats om met hun vragen terecht te kunnen én iemand die oog heeft voor de complexiteit van hun situatie. Een generalistische basishouding helpt om samen met de client stappen te zetten de leiden naar een meer menswaardig bestaan.

Lees meer:

Outreachend werken

Sommige mensen zetten zelf de stap niet naar een dienst: omdat ze niet weten dat die er is of wat die doet, omdat ze denken dat het niet voor hen is, omdat ze er gewoonweg de energie niet meer voor hebben. In het project outreachend werken sporen we dienstverleners aan om uit “hun kot te komen”, om zelf naar mensen die het moeilijk hebben toe te stappen.

Lees meer:

Gebruikersparticipatie

Inspraak en medezeggenschap geven aan gebruikers is belangrijk om de toegankelijkheid van organisaties en de samenleving te verbeteren. Gebruikers kunnen aangeven waar de drempels en noden liggen, wat er goed loopt en waar er leemtes zijn. Loop je als organisatie ergens tegenaan of sta je voor bepaalde beleidskeuzes, dan kan het perspectief van de gebruiker helpend en bepalend zijn. Dit komt andere gebruikers en de organisatie ten goede.

Lees meer:

Allerlei

Copyright © Recht-Op vzw