Skip to main content

Cultuur

De toegang tot vrije tijd en cultuur is niet vanzelfsprekend. In onze vereniging zetten we al jaren in op de kracht van cultuurparticipatie voor mensen in armoede. We doen dit met de ondersteuning van vrijetijdsloketten, samenwerking met de academie en eerder ook met het project Een Paar Apart waar we pionierden met de buddy-methodiek.

Drempels tot cultuurparticipatie

Mensen in armoede vinden moeilijk de toegang tot cultuur: hun hoofd zit vol zorgen, het is te duur, ze vinden de weg niet. Er zijn ook drempels die niet tastbaar zijn maar ook de deelname aan cultuur belemmeren: schaamte, het gevoel er niet bij te horen, hun weg niet vinden in de culturele gewoontes en verwachtingen.

Cultuurparticipatie: drempels voor mensen in armoede
Video: (mentale) drempels voor mensen in armoede

Vrijetijdsloket / pretloket

Om de toegang tot cultuur te verbeteren organiseerden we in 2015 pretloketten. Ondertussen zijn er vrijetijdsloketten op verschillende plaatsen in de stad en is samenwerking met verschillende partners. Een vrijetijdsloket organiseert regelmatig laagdrempelige ontmoetingsmomenten voor mensen uit maatschappelijk kwetsbare groepen en sloopt samen met hen drempels die hun cultuurparticipatie in de weg staan. Het vrijetijdsloket biedt een heel aanbod aan cultuur, sport en vrije tijd. De vrijwilligers van het vrijetijdsloket verwelkomen de bezoekers en stellen hen op hun gemak. Ze helpen bij het zoeken naar een leuk en gepast aanbod. Ze overlopen samen praktische informatie over de uitstappen waar de bezoekers zich voor inschrijven.
https://www.recht-op.be/dossiers/70-draaiboek-pretloket
https://www.recht-op.be/dossiers/71-hoe-het-pretloket-omgaat-met-drempels
https://www.antwerpen.be/info/55fc135dafa8a78a608b45a5/vrijetijdsloketten
https://www.recht-op.be/assets/documents/dossiers/iedereen-Recht-Op-cultuur.pdf

Toegang tot deeltijds kunstonderwijs.

In 2018 werkten we met academie Deurne aan een project dat de toegang voor mensen in armoede tot de academie moest verhogen. In dit draaiboek wordt het traject aan de hand van 10 stappen toegelicht. Elke stap bevat tips en inspiratie voor andere organisaties om zelf aan de slag te gaan.
Draaiboek Academie à la carte

Buddy’s op culturele uitstap

‘Een paar apart’ wilde ontmoetingen organiseren. Ontmoetingen tussen mensen die elkaar spontaan amper tegenkomen, namelijk mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven. Met deze ontmoetingen wilden we vooral het sociale netwerk van mensen in armoede uitbreiden en daar mee ook hun sociaal kapitaal verhogen. We gebruikten culturele uitstappen om die ontmoetingen mogelijk te maken.
https://www.recht-op.be/dossiers/25-in-goed-gezelschap
https://www.recht-op.be/dossiers/23-een-paar-apart

Copyright © Recht-Op vzw