Skip to main content

Gebruikersparticipatie

Recht-Op is overtuigd dat gebruikersparticipatie een essentiële stap is voor elke organisatie of dienst om te komen tot een aanbod op maat van zijn gebruikers. Om organisaties op weg te helpen in hun stappen naar meer gebruikersparticipatie schreven we dit inspiratieboek.

Recht-Op is een vereniging waar armen het woord nemen. We strijden samen met mensen in armoede voor een samenleving zonder uitsluiting. Participatie van mensen in armoede is een basisprincipe in onze werking. We doen dit op alle niveaus en onderdelen van de werking: in de projectwerking armoedebestrijding die georganiseerd wordt via de dialoogmethode , in de dagelijkse organisatie en de uitbouw van de vereniging en in de individuele contacten met mensen.

Recht-Op erkent de meerwaarde van gebruikersparticipatie, al van bij of zelfs voor de start van een nieuw project of aanbod. Met dit inspiratieboek willen we oproepen om hier bewust mee aan de slag te gaan. We geloven dat dit niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk is om dienst- en hulpverlening op vlak van aanbod en aanpak ten volle af te stemmen op de noden van de (kwetsbare) gebruiker.

link naar inspiratieboek

Dienstverlening

Copyright © Recht-Op vzw