Skip to main content

Academie à la carte

Intro

We zijn in 2018 gestart met een project Academie à la carte omdat we vaststelden dat mensen in armoede baat hebben bij actieve cultuurparticipatie : voor zichzelf en hun eigen welbevinden – voor het uitbreiden van hun netwerk – voor hun verbinding met de samenleving – voor het verruimen van hun leefwereld (en die van hun kinderen). Met het project wilden we inzetten op duurzame actieve cultuurparticipatie van mensen in armoede.

We beschrijven in dit draaiboek ons traject aan de hand van 10 stappen en verbinden daar aantal tips aan. We denken dat het voor andere organisaties inspiratie in ondersteuning kan bieden om zelf aan de slag te gaan.

Bekijk hier het volledige draaiboek

Gezondheid

Copyright © Recht-Op vzw