Skip to main content

Jaarverslag Sta-an

Mensen in armoede ervaren uitsluiting op allerlei domeinen. Corona heeft die uitsluiting vergroot door een ongelijke digitale toegang en vaardigheden. Het jaarrapport 2020 van STA-AN zet de ervaring in de 5 Antwerpse verenigingen in de kijker. Er wordt gepleit voor 4 pijlers voor een sociaal inclusiebeleid. Via deze link, vindt u het jaarrapport van STA-AN.

Andere

Copyright © Recht-Op vzw