Generalistisch sociaal werk: Overbodige luxe of noodzakelijk goed?

Het gaat niet goed met het welzijnswerk: er is te veel versnippering, het kost te veel, het levert te weinig rendement op, het staat te ver van de mensen’ (Achterhuis, 1983). Deze zin is één van de vele kritieken op het sociaal werk uit Achterhuis’ boek ‘De markt van welzijn en geluk’, een invloedrijke publicatie uit de Nederlandstalige sociaalwerkliteratuur. Een aantal van zijn kritieken zijn nog steeds relevant. Zo worden de kwalijke gevolgen van een verregaande versnippering van hulpverlening ook vandaag door Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen aan de kaak gesteld. Recht-Op is zo’n vereniging. Zij stellen vast dat, als gevolg van die versnippering, mensen in armoede de weg naar en in de hulpverlening moeilijk vinden. Er is een missing link tussen de noden van mensen en de huidige organisatie van de hulpverlening. Gevolg? Heel wat mensen in armoede worden geconfronteerd met onderbescherming. Zij genieten niet van het voordeel van het publiek aanbod van rechten en diensten waarop ze recht hebben. Deze bijdrage pleit voor een generalistisch sociaal werk dat de hulpverlening dichter bij de hulpvrager brengt, net om die onderbescherming aan te pakken.

Download dossier "Generalistisch sociaal werk"

Dienstverlening

Copyright © Recht-Op vzw