Vorming lerarenopleiding KDG

De tieners van Recht-Op gaven woensdag 31 januari hun eerste vorming. Een veertigtal KDG-studenten van de lerarenopleiding werden ondergedompeld in de ervaringen en verhalen van jongeren in armoede. Naast een brede verkenning van de thema’s armoede en uitsluiting, gingen we dieper in op de relatie tussen armoede en onderwijs. Met krachtige stem bespraken de tieners de verschillende drempels die ze nog ondervinden tijdens hun schoolloopbaan: van jarenlange pesterijen en onbegrip tot ondoordachte doorverwijzingen naar verkeerde studierichtingen. We benadrukten zowel het belang van de leerkracht als centrale figuur in het leven van jongeren, als de structurele drempels in het Vlaamse onderwijssysteem waardoor niet elke jongere dezelfde kansen krijgt.