Forumtheater van Jongerenwerking in nieuwste boek Uit de Marge

Uit de Marge stelde gisteren zijn nieuwste worp voor: “Macht in vraag gesteld. Strategieën en werkvormen in het jeugdwelzijnswerk”. Een boek dat nadenkt over de politieke rol van het jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk. De jongerenwerkers van Recht-Op kregen een eigen hoofdstuk. Samen met Jeroen Robbe van Labo vzw werden ze geïnterviewd over hun forumtheater van 2016. In een uitgebreid gesprek kregen ze de kans om uit te leggen hoe en waarom het jeugdwerk politiserend kan werken met participatief theater en daarmee de stem van de jongeren een plaats kan geven in onze samenleving.