Slotconferentie Generalistisch werkt!

Op 23 februari stelden we in een slotconferentie de eindproducten van het project Generalistisch werkt! voor. Met vijf van onze ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers benadrukten we in het plenair gedeelte het belang van een generalistische aanpak voor mensen in armoede. In de workshops gebruikersparticipatie en samenwerking tussen organisaties gingen we in dialoog met de deelnemers van de conferentie. In het project werd gedurende 30 maanden intensief samengewerkt tussen vier partners: De Ploeg (nu EMINO), Weerwerk, UA en Recht-Op. Het partnerschap heeft een methodiek ontwikkeld waarmee jobcoaches en trajectbegeleiders kunnen werken als ze te maken krijgen met armoedeproblemen. Deze methodiek is overdraagbaar naar andere organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen. Doel is het generalistisch werk te implementeren in een specialistische organisatie. Specialistische dienstverleners ontwikkelen een brede kijk op de leefsituatie van de cliënt en worden gevoelig gemaakt voor de verschillende aspecten van armoede. Recht-Op ontwikkelde hiertoe een vormingsaanbod om in dialoog met ervaringsdeskundige vormingsmedewerkers de basishouding toe te passen in verschillende organisaties. We verspreiden onze aanpak via een aanbod train the trainer voor verschillende Vlaamse en Antwerpse Verenigingen waar armen het woord nemen.

De eindproducten zijn te downloaden via volgende link hier

- informatiebrochure project

- begeleidingsmethodiek voor een generalistisch wijze van activering

- fiches basishoudingen

- instrumentenlijst

- wetenschappelijk rapport

De vormingsproducten worden gedeeld met de deelnemers van the train the trainersessies via een gedeelde drive.