Vertoning op 17 oktober van de film I, Daniel Blake in de Roma. In het kader van Dag van verzet tegen Armoede.

De Daniel Blake uit de titel is een timmerman op leeftijd uit Newcastle, die moest stoppen met werken na een hartaanval. Sindsdien is hij aangewezen op een uitkering, maar het verzilveren hiervan gaat hem niet gemakkelijk af. 

“Loach maakt van de mensen die het systeem tot nummers heeft weggecijferd, weer mensen. Hij doet dat in een heel eenvoudige en even efficiënte beeldtaal en met acteurs die zeer authentieke vertolkingen neerzetten. En zo zien we dat het systeem goeie, fatsoenlijke mensen uitspuwt en dat elk van ons morgen een Daniel Blake kan zijn. Een zoveelste aanklacht tegen een onmenselijk beleid en een kafkaësk verhaal dat met heel veel humor, warmte en tederheid gebracht wordt. Weinig jongeren die een welgemeende 'fuck you' aan het beleid kunnen en durven afvuren zoals deze 80-jarige rebel dat doet.” (DE MORGEN) de film I, Daniel Blake.  

REGIE: KEN LOACH; GENRE: DRAMA; MET: DAVE JOHNS, HAYLEY SQUIRES, SHARON PERCY; 2016; VK, FRANKRIJK, BELGIË; 1U40: ENGELS GESPR. NED. ONDERTIT.  

Na de film (start om 20u) volgt een nagesprek met: Tim Goedemé (https://timgoedeme.com/ ), Universiteit Antwerpen – Centrum voor Sociaal Beleid,  Marc Jans, voorzitter Netwerk tegen Armoede & Marie-Louise De Croock, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, STA-AN vzw Meer info en tickets:

Als je hoofd vol zit. Voorstelling zoekrust.be

De jongerenwerking staat niet stil! We lichten twee acties uit.

Project Onderwijs Netwerk tegen Armoede

Op 23 augustus werden we door het Netwerk tegen Armoede uitgenodigd in Gent. Samen met enthousiaste jongeren uit andere verenigingen (Jong Gent in Actie en 't Hope/Jakedoe uit Roeselare) deden we een rafttocht op de Leien in Gent. We peddelden gezellig door het mooie historische centrum van de Stad. Daarna bespraken we schoolervaringen. Positieve, maar ook minder leuke dingen kwamen naar boven. Veel van wat besproken werd, raakt aan de dossiers die momenteel op tafel liggen op beleidsniveau - het Netwerk kan het materiaal van de deze intensieve uitwisseling inzetten in zijn onderwijsdossiers.

Kinderrechten aan zee (Unicef)

Op 27 en 28 augustus trokken we op uitnodiging van Uit de Marge en Unicef met de tienerwerking naar Bredene. Samen met andere jeugdwerkingen praatten we over kinderrechten. Unicef tekende onze verhalen, bemerkingen en ideeën op en zal hiervan een uitgebreid rapport maken. Dit rapport wordt voorgelegd aan het kinderrechtencomité van de Verenigde Naties - zo kunnen zij zien wat er op het vlak van kinderrechten in België goed loopt en wat beter kan. Het weekend was heel fijn en zonnig, we hebben in de zee gezwommen, op het strand gespeeld en uiteraard veel gepraat en vergaderd.

Stadsgedicht ‘een minimum’ van Ramsey Nasr blijft op Mechelseplein

In 2005 kreeg het stadsgedicht ‘een minimum’ van Ramsey Nasr in een ontwerp van Gert Dooreman een vaste plek op het toenmalige OCMW-gebouw ‘De Boogkeers’ aan het Mechelseplein. Nasr schreef dit gedicht over kansarmoede op vraag van de vereniging ‘Recht-op’, een vereniging waar armen het woord nemen. De gedichtenmuur werd al snel een bekend en gewaardeerd stadsbeeld op het plein. Bij de hertekening en verbouwing van het gebouw in functie van de nieuwe vestiging van de Antwerp Management School (AMS) dreigde het gedicht van de gevel te verdwijnen. Na constructief overleg tussen de stad Antwerpen, Antwerp Management School (AMS), de HUB-architecten en Ramsey Nasr is er een oplossing gevonden om het stadsgedicht opnieuw een plaats te geven op de toekomstige nieuwe gevel van De Boogkeers. Op vrijdag 25 augustus om 16 uur, op de opening van de Mechelsepleinfeesten, stellen schepen voor cultuur Caroline Bastiaens en schepen voor sociale zaken Fons Duchateau, samen met AMS en Ramsey Nasr, het nieuwe ontwerp voor dat Gert Dooreman maakte en dat zal aangebracht worden in vier blinde buitenramen van het gebouw. De pers is welkom op het Mechelseplein. Zowel de stad, AMS als Ramsey Nasr zijn verheugd dat het gedicht in de loop van 2018 opnieuw leesbaar zal zijn op De Boogkeers. “Het stadsdichtersschap van Ramsey Nasr dateert al van 2005, maar het is mooi dat zijn gedichten ook vandaag een plek hebben en behouden in de stad”, zegt schepen voor cultuur Caroline Bastiaens. “In Antwerpen stond de wieg van de boekdrukkunst, en ligt het geheugen van de Vlaamse literatuur: onze stadsdichters bouwen verder aan die traditie en brengen de letteren dichter bij de Antwerpenaar." Schepen Fons Duchateau is opgetogen dat met alle betrokken partners een oplossing is gevonden. “Een minimum is tegelijk een aansporing en een eerbetoon aan het OCMW. De plaats aan het hart van het OCMW is dan ook meer dan terecht. De bestemmingswijziging van het gebouw, verandert daar niets aan.”

Generalistisch werkt!

Op 16/6 verdedigden we de resultaten van het project Generalistisch Werkt! dat we in partnerschap uitvoerden met De Ploeg, Universiteit Antwerpen en Weerwerk.  Na een evaluatie op 5 onderstaande punten beoordeelde de jury dat de resultaten van het project meer dan voldoen aan de vooropgestelde elementen: 1.       Het instrument of de dienstverlening verbetert de situatie van de gebruiker (=finale doelgroep).   2.       Het instrument is nieuw of complementair aan bestaande initiatieven 3.       De dienstverlening kan geïmplementeerd worden in soortgelijke organisaties. 4.       De promotor maakt een realistische schatting van de operationele kosten en baten van de dienstverlening. 5.       Er wordt voldoende rekening gehouden met diversiteit

Enkele citaten waar we met de partners terecht trots op zijn:  “Verfrissend is dat personen uit de doelgroep betrokken werden bij de uitwerking van de methodiek en de vorming. Dit instrument draagt op die manier bij tot een betere dienstverlening aan de finale doelgroep. “  “ Het instrument is op zich niet ‘nagelnieuw’ maar is wel een onomstotelijke meerwaarde in een context van specialistische dienstverlening. “ “De meerwaarde komt ook duidelijk naar voor uit het

Meer artikelen...