Skip to main content

Ontmoeting

Recht-Op kiest om aanwezig en zichtbaar te zijn in twee wijken waar achtergestelde groepen wonen. We zijn herkenbaar als een plaats waar mensen onder lotgenoten zijn. We richten ons op de wijk, we spreken mensen aan en gaan op zoek naar nieuwe deelnemers op plaatsen waar mensen in armoede samen komen.

Recht-Op houdt zijn drempel laag. We staan open, er is vrije toegang. Toch werken we met een kennismakingsgesprek. We zijn een open organisatie maar hechten er belang aan dat mensen bewust kiezen om een bijdrage te leveren in armoedebestrijding. Mensen die niet in aanmerking komen voor actieve betrokkenheid in de vereniging worden warm doorverwezen naar een andere plek waar ze beter terecht kunnen met hun noden.

Informele en vrijblijvende ontmoeting organiseren we binnen de cultuurprojecten : er is een cultuurcafé, er zijn een pretloket en vrijetijdsloket, een ontmoetingsavond.

Copyright © Recht-Op vzw