Jonge ouders

De jongerenwerking van Recht-Op maakt sinds vier jaar deel uit van de vereniging waar armen het woord nemen Recht-Op vzw te Antwerpen. We werken met een 50-tal jongeren tussen 12 en 25 jaar uit groot Antwerpen die opgroeien in een armoedesituatie. De jongeren die naar Recht-Op komen vinden weinig tot geen aansluiting bij het bestaande vrijetijdsaanbod en ervaren uitsluiting op diverse levensdomeinen. Daarom bieden we hen met de jongerenwerking een plek waar ze terecht kunnen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze kunnen groeien. We organiseren een laagdrempelig vrijetijdsaanbod met het oog op het verruimen van hun leefwereld en netwerk. Dit alles vormt de basis om met deze jongeren meer structureel te werken aan het bestrijden van armoede.

We werken projectmatig rond thema’s die de jongeren aanbelangen gaan hierover in dialoog met de samenleving en het beleid. We geven jongeren een stem, vanuit de overtuiging dat het essentieel is om naar hen te luisteren als je armoede wil bestrijden. Met hun stem maken we duidelijk dat armoede geen individueel maar een maatschappelijk probleem is dat dus ook structureel moet worden aangepakt.

Naarmate de jongeren ouder worden komen de thema’s seksualiteit, (tiener)zwangerschap en ouderschap steeds meer aan bod tijdens de werking. Jongeren worden mama of papa en dit brengt veel teweeg in hun leven. Ze krijgen kritiek van de samenleving, moeten op zoek gaan naar de juiste combinatie tussen het ‘jong zijn’ en het mama of papa zijn, zoeken hun weg in onstabiele relaties, ervaren dat de toegang tot diensten, het onderwijs en de arbeidsmarkt bijzonder moeilijk is. Jonge (toekomstige) ouders vinden ook moeilijker toegang tot de groepsactiviteiten van Recht-Op. Nochtans vinden we het belangrijk om hen te blijven bereiken en ondersteunen op deze sleutelmomenten in hun leven en het leven van hun kinderen. En zo ontstond de ‘jonge ouderwerking’ van Recht-Op…

Download dossier "Jonge ouders"

Armoede en armoedebestrijding

Copyright © Recht-Op vzw