Skip to main content

Ik ben die oorbel van 2 Euro

En als we nu eens een aantal schrijvers contacteren die met ons willen samen werken?’ We moeten een manier vinden om een groter publiek aan te trekken! Zomaar een gedachte, zomaar een idee en zo is alles begonnen… Ramsey Nasr, Erik Vlaminck, Diane Broeckhoven en Kristien Hemmerechts stemden toe en ze wilden tijd vrij maken om te luisteren naar onze verhalen. Zo gezegd en zo dus gedaan, kwamen we samen en leerden elkaar beetje bij beetje kennen, wat uiteindelijk is uitgegroeid tot een heel leuke en warme ervaring. In kleine groepjes met aan het hoofd een schrijver van persoonlijke keuze, werd er verteld, geluisterd, gedeeld en kwamen er vele emoties naar boven. Dit alles kon en mocht niet zomaar weggegooid, niet zomaar weggeveegd worden. Ramsey, Erik en Diane schreven hun verhaal. Daarnaast waren er een aantal mensen die zelf wilden schrijven en zo ontstond er een ‘schrijversgroep’ met Kristien als begeleidster en supporter. Wie had dit ooit gedacht? Deze verhalen zijn gebundeld en weken van inspanning zijn beloond met dit boek als prachtig resultaat!

Het leven is er en is er voor ‘iedereen’. De mate waarin màg en kàn geleefd worden, moet echter dringend in vraag worden gesteld. Armoede is niet iets dat je zomaar efkes opzij kan zetten. Het is er altijd. Je kunt het nooit vergeten en het bepaalt dag in dag uit, uur na uur, minuut na minuut wat je doet en vooral moet laten. Mensen zoals jij en ik, je ziet ze ergens, je ziet ze nergens, je ziet ze overal. Open je ogen en sluit ze nooit meer voor wat je dàn ziet!

Download dossier "Ik ben die oorbel van 2 Euro"

Sociaal Artistieke Projecten, Armoede en armoedebestrijding

Copyright © Recht-Op vzw