Skip to main content

Samen naar september

In september 2020 was er een heropstart van het onderwijs na een lange periode van afstandsonderwijs. Dit scharniermoment was een kans om stil te staan en na te denken over gelijke onderwijskansen voor elke leerling. Wij schuiven daarbij twee cruciale succesfactoren naar voor: stel het psychisch welzijn van leerlingen centraal en zet in op partnerschap tussen school en ouders. We vertalen deze aanbevelingen in het document ‘Samen naar september’ naar 10 concrete vuistregels..

Link naar nota RO samen naar september

Onderwijs

Copyright © Recht-Op vzw