Skip to main content

dossier CLB: Van wantrouwen naar dialoog

Dit dossier is het resultaat van meer dan twee jaar intensief vergaderen, praten, denken, twijfelen, zuchten, zwoegen maar ook van veel positieve energie en met enthousiasme er steeds opnieuw weer tegenaan gaan. Samen in groep aan een project als dit werken geeft kracht en energie, vooral als er onderweg vooruitgang is en er resultaat wordt geboekt.

Het is nu september 2009, onze ervaringen en bevindingen die we verzamelden tijdens het CLB- project zijn te lezen op de volgende pagina’s. Het is het verhaal van een groep mensen in armoede die zich niet neerlegt bij de moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen. Het is een groep die door het bundelen van krachten op een positieve manier ijvert voor verandering van de bestaande situatie. In dit dossier komen de groepsleden, mensen die in armoede leven, aan het woord. Zij vertellen hun verhaal met hun woorden. Dit project kon alleen maar tot stand komen dankzij de doorleefde ervaringen en het vuur van de groepsleden van Recht-Op Kiel:

 • Alain, vader van 5 kinderen waarvan 3 in de lagere school. De jongsten gaan nog niet naar school. De partner van Alain heeft drie kinderen in het lager onderwijs.
 • Monique, moeder van 5 kinderen waarvan nog 2 in de lagere school
 • Lesly, dochter van Monique, heeft 1 dochtertje dat binnenkort naar de kleuterklas mag
 • Christel, moeder van 3 kinderen, waarvan 1 in het laatste jaar secundair
 • Heidi, moeder van 3 kinderen waarvan 2 in de lagere school en eentje in de kleuterklas
 • Viviane en Eric, moeder en vader van 3 kinderen waarvan 2 in het secundair onderwijs, hun oudste zoon is aan het werk.
 • Vera, moeder van 1 zoon die niet meer op school zit
 • Linda, moeder van 3 kinderen waarvan 1 in de middelbare school
 • Helmut, vader van 3 kinderen die niet meer op school zitten
 • Jan, vader van 1 zoon, zit niet meer op school
 • Wim, vader van 3 zonen, alle drie in het basisonderwijs
 • Rita, moeder van 4 kinderen waarvan 1 in het basisonderwijs en drie in het secundair
 • Marina, geen kinderen maar wel ervaringen met het CLB via vrienden
 • Brenda, moeder van 1 zoon in het basisonderwijs

Verder willen we iedereen bedanken die er mee voor zorgde dat dit dossier tot stand kon komen dankzij inhoudelijk advies, nauwkeurig naleeswerk of het verzorgen van de lay-out. Een extra dankwoord voor Camille Cluzan die de cartoons ontwierp. Dit dossier kwam tot stand met de financi le ondersteuning van de stad Antwerpen en de Vlaamse Overheid. Recht-Op maakt deel uit van het Antwerps Platform Generatiearmen en van het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord nemen.

Download dossier "Van wantrouwen naar dialoog"

Onderwijs

Dit dossier werd opgemaakt met de ouders van Wendy, Marissa, Sarah, Rezy, Leslie, Bart, Nina, Sonny, Kenny, Stephanie, Michael, Lenny… Ouders die in hun jeugd armoede gekend hebben en nu een groot verlangen hebben dat hun kinderen een bete toekomst krijgen dan zijn hebben. Met lede ogen moeten ze aanzien dat hun kinderen dezelfde pijnlijke ervaringen moeten meemaken die zij in hun jeugd ook hebben doorgemaakt. Er zijn regelmatig financiële zorgen, er is geen geld voor ontspanning, ze wonen in goedkope huizen en worden nagekeken in de buurt, op school vallen de kinderen uit de boot. Ze hebben vaak al van in de kleuterklas een stempel en hebben al zeer jong de ervaring niet mee te tellen.

Omdat de school een hefboom moet zijn om kinderen een betere kans te geven en omdat de kinderen recht hebben op een zorgeloze schooltijd hebben we samengewerkt met de ouders rond één van de drempels die het volgen van een normale schooltijd kan belemmeren. We hebben de kosten van schoolgaan doorgelicht en een aantal knelpunten verzameld. We hebben ze samen met concrete voorstellen in dit dossier verzameld, omdat we er van overtuigd zijn dat deze problemen het gevolg zijn van onwetendheid. Weinig mensen hebben kennis van de dagelijkse realiteit van armoede. Zolang de problemen en hun oorzaken niet gekend zijn, kan er echter niets veranderen. Daarom een eerste aanzet.

Download dossier "Onderwijs"

Onderwijs en werk voor iedereen: jongeren zien het zo

Op de conferentie ‘Onderwijs en werk voor iedereen? Jongeren zien het zo’ gaven Vlaamse en Waalse jongeren in armoede hun kritische kijk op onderwijs en werk. De conferentie vond plaats op 4 november 2011 in het Zuiderpershuis in Antwerpen. De bijeenkomst werd georganiseerd door UNICEF België, Recht-Op, Uit De Marge, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, Vormen vzw en StampMedia. In Antwerpen, omdat dit de jongerenhoofdstad was van Europa in 2011.

Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor jullie waardevolle bijdrage aan deze conferentie, het eindresultaat van een lang traject met jongeren rond mensenrechten en de afsluiting van een driedaagse uitwisseling tussen Antwerpse en Waalse jongeren in armoede. Zij hebben hun ervaringen en oplossingen met ons gedeeld en jullie kunnen deze terugvinden in dit ono-ono magazine en in het videoverslag gemaakt door StampMedia. Het was de keuze van de jongeren zelf om er ook Waalse organisaties bij te nemen. Flora en Rollinx, de moedige jongeren die onze conferentie openden, zeiden:

‘We zijn ervan overtuigd dat Vlamingen en Walen kunnen samenleven. We kwamen de afgelopen dagen goed overeen, hebben gespeeld, gezongen en gefeest. Ook spraken we over werk en school. De moeilijkheden die wij ondervinden, komen vrijwel overeen.’

Dit is slechts het startpunt om de naleving van de rechten van onze kinderen en jongeren te verbeteren in België. Daar ligt immers de basis van hun en onze toekomst.

Download dossier "Onderwijs en werk voor iedereen: jongeren zien het zo"

Partnerschap in onderwijs

Een stad als Antwerpen kent grote uitdagingen. Eén op drie van de kinderen groeit op in armoede en één op vijf van de jongeren stroomt uit zonder diploma. Het onderwijs kan de armoede niet oplossen, maar wij zijn ervan overtuigd dat onderwijs dat inzet op gelijke kansen een hefboom kan zijn om de armoede te doorbreken. Omdat we de inspraak van gezinnen in armoede hierbij cruciaal vinden, brengen wij sinds 2019 ouders in armoede samen rond de vraag: "Wat is er nodig om tot gelijke onderwijskansen te komen?"
Na een proces met de oudergroep af te leggen, kwamen we uit bij onze focus: ‘partnerschap tussen ouders en school’. "Als er geen partnerschap is tussen de school en mij als ouder, durf ik niet te beginnen over de rekeningen die ik niet kan betalen." Partnerschap, een gelijkwaardige relatie tussen ouders en school, is noodzakelijk om samen te kunnen werken aan een succesvolle schoolloopbaan en toekomst voor elk kind. Dit rapport geeft een inkijk in het perspectief op partnerschap om zo te inspireren, te stimuleren en de dialoog op gang te brengen.
In dit rapport schetsen we de kijk van ouders in kwetsbare posities op partnerschap.

Preteaching armoedeproof

In voorjaar 2020 schakelden scholen over op online preteaching. Later op het jaar werd online lesgeven voor veel leerlingen een groot deel van hun schooltijd. Hoewel we ons afvragen of het online aanbieden van leerstof in deze tijd niet eerder de kloof zal vergroten, gezien de startpositie om met deze nieuwe leerstof om te gaan ongelijk is, hebben we toch getracht enkele noden, suggesties en goede praktijken te verzamelen.

Wat kan helpen om via preteaching een grotere kans op slagen te bereiken? Hoe zorg je ervoor dat preteaching armoedeproof is? Welke noden ervaren jongeren/gezinnen in armoede?

link naar nota preteaching armoedeproof

Samen naar september

In september 2020 was er een heropstart van het onderwijs na een lange periode van afstandsonderwijs. Dit scharniermoment was een kans om stil te staan en na te denken over gelijke onderwijskansen voor elke leerling. Wij schuiven daarbij twee cruciale succesfactoren naar voor: stel het psychisch welzijn van leerlingen centraal en zet in op partnerschap tussen school en ouders. We vertalen deze aanbevelingen in het document ‘Samen naar september’ naar 10 concrete vuistregels..

Link naar nota RO samen naar september

Tentoonstelling ervaringen ouders in armoede in woord en beeld

De oudergroep van Recht-Op ging in september 2021 een sociaal artistiek traject aan met illustrator Maarten Peeters. Het resultaat is een tentoonstelling met beeld en geluid, die je meeneemt in de leefwereld van gezinnen in armoede.

Copyright © Recht-Op vzw