Memorandum Antwerpse WMKJ'S

Antwerpen verjongt razendsnel: 29 procent van de Antwerpse bevolking is jonger dan 25. Als we het profiel van de nieuwe generatie Antwerpenaren voor ogen houden, dan stellen we vast dat bijna één vierde van deze kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Bovendien is één derde van de Antwerpenaren jonger dan 25 niet van Belgische afkomst. Het beleid ten aanzien van kinderen en jongeren moet rekening houden met deze verschillen onder de kinderen en jongeren en met de maatschappelijke kwetsbare situatie van een groot deel van de Antwerpse jeugd. Zo niet dreigt dit jeugdige potentieel verloren te gaan in een spiraal van uitsluiting en armoede.

Het jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie neemt in de leefwereld van kinderen en jongeren en in de buurten waar ze wonen vaak een belangrijke plaats in. Ze kunnen er zichzelf zijn, werken aan vertrouwensrelaties onder elkaar en met begeleiders en in groep vormgeven aan hun plaats in de stad. Beleidsmakers zijn er welkom om te luisteren naar en te praten met de Antwerpse kinderen en jongeren over wat er bij hen leeft.

De lokale verkiezingen in oktober 2012 zijn een belangrijk moment. Ook voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Daarom schreven Kras Jeugdwerk, Betonne Jeugd, Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad (Samen op Straat), Centrum Kauwenberg, Recht-OpJongeren en Uit De Marge deze jeugdparagraaf bij de prioriteitennota van Ieders Stem Telt. We hebben de prioriteiten besproken met kinderen en jongeren. Ook jeugdwerkers namen ze onder de loep.

In deze jeugdparagraaf schetsen we een aantal uitdagingen die een grote rol spelen in het dagelijks leven van Antwerpse kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Die uitdagingen hebben betrekking op meer domeinen dan het jeugdbeleid. De kinderen en jongeren waar we mee werken hebben een doordacht en zorgzaam beleid nodig dat kansen schept in de vrije tijd, op school en op de arbeidsmarkt. Daarbij is het essentieel om te werken aan vertrouwen. Een positieve benadering en inspraak en participatie op maat zijn hiervoor noodzakelijk.

Download dossier "Memorandum Antwerpse WMKJ'S"

Armoede en armoedebestrijding

Copyright © Recht-Op vzw