Skip to main content

Onderwijs

Dit dossier werd opgemaakt met de ouders van Wendy, Marissa, Sarah, Rezy, Leslie, Bart, Nina, Sonny, Kenny, Stephanie, Michael, Lenny… Ouders die in hun jeugd armoede gekend hebben en nu een groot verlangen hebben dat hun kinderen een bete toekomst krijgen dan zijn hebben. Met lede ogen moeten ze aanzien dat hun kinderen dezelfde pijnlijke ervaringen moeten meemaken die zij in hun jeugd ook hebben doorgemaakt. Er zijn regelmatig financiële zorgen, er is geen geld voor ontspanning, ze wonen in goedkope huizen en worden nagekeken in de buurt, op school vallen de kinderen uit de boot. Ze hebben vaak al van in de kleuterklas een stempel en hebben al zeer jong de ervaring niet mee te tellen.

Omdat de school een hefboom moet zijn om kinderen een betere kans te geven en omdat de kinderen recht hebben op een zorgeloze schooltijd hebben we samengewerkt met de ouders rond één van de drempels die het volgen van een normale schooltijd kan belemmeren. We hebben de kosten van schoolgaan doorgelicht en een aantal knelpunten verzameld. We hebben ze samen met concrete voorstellen in dit dossier verzameld, omdat we er van overtuigd zijn dat deze problemen het gevolg zijn van onwetendheid. Weinig mensen hebben kennis van de dagelijkse realiteit van armoede. Zolang de problemen en hun oorzaken niet gekend zijn, kan er echter niets veranderen. Daarom een eerste aanzet.

Download dossier "Onderwijs"

Onderwijs

Copyright © Recht-Op vzw