Skip to main content

Van start gaan

Deze map is geschreven door deelnemers en begeleiders van Recht-Op Borgerhout, een vereniging waar armen het woord nemen.

Het is de derde werking van Recht-Op in Antwerpen, naast werkingen in de wijken Dam-Schijnpoort Borgerhout en het Kiel. In 2003 kregen we de kans om een nieuwe werking uit te bouwen in een andere wijk van de stad, naar het model van de andere werkingen van Recht-Op. Recht-Op vzw bestaat meer dan 10 jaar en heeft een hele weg afgelegd om te worden wat het nu is. We evolueerden ook in onze kijk op wat een vereniging is en in onze aanpak.

We willen onze ervaring ter beschikking stellen voor wie een werking met mensen in armoede wil opstarten, om samen met hen aan armoedebestrijding te doen. Zo’n werking kan alle kanten uitgaan en verschillende werkvormen krijgen. Je moet je heel veel vragen stellen en dan een aantal knopen doorhakken. Op een bepaald moment moet je starten met activiteiten die gedragen worden door je visie en die een bijdrage leveren om je doel te bereiken.

Bij Recht-Op hebben we heel duidelijk gekozen om aan structurele armoedebestrijding te werken. Daarvoor ontwikkelden we een basiswerking met een groepswerking en individuele ondersteuning voor de groepsleden. We geven ook vorming en sensibiliseren mensen die met personen in armoede werken. Een aantal activiteiten van Recht-Op zijn bedoeld om de netwerken van mensen in armoede uit te breiden met mensen die niet in armoede leven.

Je vindt in de bundel ervaringen over onze start. Soms zijn het tips, soms valkuilen. Hetnproces is verlopen met vallen en opstaan, ups en downs. De feiten en de situaties die je in de kaders vindt, gaan over de werking in Borgerhout. De uitspraken van de groepsleden zijn voor ons een rode draad door heel het verhaal. Zij sturen en geven de richting aan voor de ontwikkeling en de uitbouw van de werking, niet alleen bij de start, maar tot op de dag van vandaag. Wil je weten hoe het verder kan lopen eens je de start gemaakt hebt, dan kan je deel II lezen van het dossier: ‘Van klager tot drager’, eveneens een uitgave van Recht-Op. Je vindt er hefbomen voor het uitbouwen van taakgerichte groepen.

Download dossier "Van start gaan"

Armoede en armoedebestrijding

Copyright © Recht-Op vzw