Kinderarmoede bestrijden door 1 euromaaltijden?

Het kinderrechtencommissariaat onderzocht op welke wijze de doelstellingen van de projectoproep 'kinderarmoede bestrijden door 1 euromaltijden' bereikt werden.  De ambities waren om voldoende en gezond voedsel aan te bieden als basisvoorziening en mensen in armoede bereiken om hen gezinsondersteuning te kunnen aanbieden. Aan het onderzoek werden aanbevelingen en suggesties verbonden.  Het advies werd op 2 oktober 2017 bezorgd aan de Vlaamse volskvertegenwoordigers van het Vlaams Parlement en de bevoegde minister.   Lees het rapport hier

17 oktober Dag van verzet tegen armoede: gezondheid verdraagt geen uitstel

1 op 8 mensen met een laag inkomen stel gezondheidszorg uit om financiële redenen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep. In aanloop naar 17 oktober voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.

1. Werk de financiële drempel naar de huisarts weg via een algemene derdebetalersregeling of forfaitair systeem en breid dit uit naar andere disciplines (tandzorg, kine, …)

2. Investeer in een sterke ziekteverzekering. Extra verzekeringsproducten zouden overbodig moeten zijn

3. Stimuleer hulpverlening om meer en beter in te zetten op rechtentoekenning. Bekijk welke rechten meer automatisch toegekend kunnen worden

4. Investeer in toegankelijke, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder wijkgezondheidscentra

5. Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit, die ook aansluit bij de noden van mensen in armoede

6. Investeer in toegankelijke tandzorg door pre-financiering terug te dringen en de tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering te versterken in plaats van hiervoor aanvullende verzekeringen aan te bieden

7. Zorg dat dringende medische hulp een steviger vangnet wordt, waarbij patiënten, zorgverstrekkers en lokale besturen correct geïnformeerd zijn

8. Geef mensen met een beperking een volwaardige plaats in de maatschappij door hen echte kansen en een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te geven zonder hen van het kastje naar de muur te sturen

9. Herwerk de regelgeving rond referentieadres zodat elke dakloze dit kan gebruiken om rechten te openen

10. Ondersteun eerstelijnsgezondheidszorg – ook financieel - om duidelijke en relevante taken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie te kunnen opnemen

Lees hier de brochure verhalen van mensen in armoede, initiatieven van verenigingen waar armen het woord nemen en van het Netwerk tegen Armoede én onze beleidsaanbevelingen.

Netwerk tegen Armoede kritisch voor plannen regering-Michel

Het Netwerk tegen Armoede wil dat de regering haar belofte om de sociale uitkeringen voor mensen met een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen op te trekken deze legislatuur waarmaakt en zonder de berekeningswijze te veranderen. Lees het volledige artikel hier

Vorming Kind&Gezin

Op vrijdag 10 februari gaven we vorming aan de vrijwilligers van de consultatiebureaus van Kind & Gezin over armoede en het belang van een warm onthaal. Circa 55 vrijwilligers luisterden naar de getuigenis van Nicole over de armoede die ze tijdens haar jeugd gekend had. Nadien was het aanschuiven voor een speeddate met 6 deelnemers van Recht-Op.