Preteaching : “het lijkt hier soms WO III “

“Ik heb nu 25 ongelezen mails op mijn smartschool. Ik had eerst geen laptop, dus kon ze niet bekijken. En nu zijn het er zoveel, dat ik het ook niet meer durf.”

De projectwerkers en jeugdwerkers van Recht-Op vzw hebben wekelijks contact met alle gezinnen en jongeren die ze in de werking bereikten voor de start van de coronamaatregelen. Ze peilen via sociale media, telefoongesprekken, wandelingen en deurbezoeken naar ervaringen met preteaching. De bevindingen en aanbevelingen van jongeren en ouders kan je hier lezen in de nota ‘Hoe preteaching armoedeproof maken’.

Preteaching

Jongeren aan het woord

Unicef werkte de afgelopen jaren aan een evaluatierapport over kinderrechten in België. Via het “What do you think project” lieten ze de meest kwetsbare kinderen en jongeren hierover zelf aan het woord. Een belangrijk deel van het rapport gaat over de ervaringen van kinderen en jongeren in armoede, en de gevolgen van armoede en sociale uitsluiting voor deze kinderen en jongeren. De jongerenwerking van Recht-Op werkte reeds in 2010 mee aan dit project. In 2017 namen we met onze tieners opnieuw deel aan een de gespreksgroepen over armoede. De ervaringen van onze jongeren zijn dan ook uitgebreid terug te vinden in het eindrapport, dat zal bezorgd worden aan het internationaal Comité voor de rechten van het kind. Lees hierhet volledige dossier